Budownictwo

Roboty ziemne w praktyce

Pierwszym etapem każdej budowy są roboty ziemne. Każdy inwestor czy to prywatny czy komercyjny będzie musiał zmierzyć się z tym etapem prac. Roboty ziemne są to wszelkie działania i prace, które w efekcie mają doprowadzić do możliwości wybudowania budynku na danym gruncie.

Najbardziej popularną czynnością jest oczywiście wykonywanie wykopów pod fundamenty, ale w zakresie tego rodzaju prac znajduje się także wyrównywanie terenu przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu, takiego jak na przykład koparki czy spycharki. Niezbędne do tego będzie wynajęcie sprawdzonej ekipy świadczącej usługi koparko ładowarką, która sprawnie i szybko wykona roboty budowlane na rzecz zleceniodawcy i inwestora.

POLECAMY: roboty ziemne, wyburzanie Kraków – Wykopy LitBud

Inwestor powinien również posiadać wiedzę jak powinny przebiegać roboty ziemne na jego budowie. Szczegóły z pewnością znajdzie w dokumentacji projektowej. Najpopularniejszą metodą posadowienia budynków w Polsce jest wykonanie ław fundamentowych. Jest to metoda korzystna cenowo i w miarę łatwa do wykonania. W tym celu wyspecjalizowana firma posiadająca odpowiedni sprzęt musi wykonać wykopy zgodnie z projektem.

Kolejnym przykładem jest posadowienie budynku na płycie betonowej. Jeżeli tak zakłada nasz projekt budowlany, firma wykonująca usługi koparko ładowarką musi przygotować wykopy pod wylanie odpowiedniej płyty betonowej. Ta metoda jest wybierana przez projektantów, gdy budynek ma stanąć na mniej nośnym gruncie. Z usług koparko ładowarką korzystamy również podczas zakładania ogrodów. Często aby wykonać trawnik musimy zerwać całą wierzchnią warstwę ziemi w naszym przyszłym ogrodzie marzeń.

Firmy oferujące tego typu usługi mają również wiele zleceń przy budowie dróg, rowów melioracyjnych, jak również wykonują wszelkiego rodzaju wykopy po budowę sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz innych.